Αρχική // Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος και γενικώς οι συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των χρηστών/πελατών της διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία δηλώνει ότι δεσμεύεται να παρέχει πληροφορίες υψηλής ποιότητας, πληρότητας και αξιοπιστίας στην ιστοσελίδα της. Αυτό αφορά τόσο την ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με την εταιρεία όσο και τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, όπως ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για ενημέρωση του συστήματος, πιθανές διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή αυξημένη ζήτηση που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα, η εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για άμεση ενημέρωση του συστήματος σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής ή μεταβολής των παρεχομένων πληροφοριών. Επιπλέον, δεσμεύεται να αποφεύγει τυχόν λάθη στην καταχώριση, είτε πρόκειται για ατύχημα είτε για εκ παραδρομή, και να ενημερώνει κάθε χρήστη για τέτοιες περιπτώσεις.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δηλώνει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε νομικές, αστικές ή ποινικές απαιτήσεις, ούτε για οποιαδήποτε ζημία που ενδεχομένως υποστεί ο επισκέπτης του καταστήματος ή τρίτοι. Αυτή η ευθύνη καλύπτει οποιαδήποτε απώλεια, είτε είναι θετική, ειδική ή αποθετική, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, απωλειών κερδών, δεδομένων, διαφυγόντων κερδών, χρηματικής ικανοποίησης κ.λπ.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που προκλήθηκε λόγω λειτουργικών προβλημάτων, αδυναμίας παροχής υπηρεσιών, ή μη επιτρεπόμενων παρεμβάσεων τρίτων στα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό κατάστημα για να διαβιβάσουν περιεχόμενο που είναι παράνομο ή που προκαλεί ζημία σε οποιονδήποτε, δεν σέβεται την εμπιστευτικότητα ή παραβιάζει τα δικαιώματα προσωπικών δεδομένων, δεν συμμορφώνεται με νομικές διατάξεις, ή παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Επίσης, δεν θα χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα για τη μετάδοση ιών ή κακόβουλου λογισμικού, ή για οποιαδήποτε πράξη που είναι παράνομη ή προκαλεί ενόχληση σε άλλους χρήστες.

Προσωπικά Δεδομένα

Η εταιρεία δηλώνει ότι δεν συλλέγει, επεξεργάζεται ή αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών εκτός από τη διαδικασία παραγγελίας προϊόντων. Οι επισκέπτες μπορούν να πλοηγηθούν στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να δώσουν προσωπικές πληροφορίες. Η εταιρεία χρειάζεται προσωπικά δεδομένα, όπως το email, μόνο όταν κάποιος γίνεται μέλος και προχωράει σε παραγγελία προϊόντων ή εάν επιλέξει να λαμβάνει ενημερωτικά email από την εταιρεία.

Η εταιρία μας δεν μοιράζεται ούτε επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας με τρίτους. Δεν αποστέλλουμε καμία μορφή διαφημιστικού υλικού χωρίς την έγκρισή σας. Τα ενημερωτικά email αποστέλλονται μόνο εάν έχετε συναινέσει κατά την εγγραφή σας ως πελάτης.

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση προβλήματος με κάποια παραγγελία.

Επίσης, μετά από μια επιτυχημένη συναλλαγή, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.