Αρχική // Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Το www.kastrinakistore.gr  αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της ελληνικής ατομικής εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»  που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης (Α.Φ.Μ.: 037252223 – Δ.Ο.Υ.: ΧΑΝΙΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 074159458000) και μέσω του οποίου η εταιρία εκθέτει και διαθέτει τα προϊόντα της Διαδικτυακά. Πριν επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.kastrinakistore.gr  καθότι η χρήση και περιήγηση στην ανωτέρω ιστοσελίδα www.kastrinakistore.gr  συνεπάγεται ανεπιφύλακτα τη ρητή συγκατάθεση και συμφωνία με αυτούς.

1. Όροι

H ατομική εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» έχει τη διακριτική ευχέρεια να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ισχύοντα συναλλακτικά ήθη. Η εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»  υποχρεούται να προβαίνει σε έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές , μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Η ο